Współczesne budownictwo drewniane


Organizator

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Kierownik studiów

dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH


Dokumenty do pobrania

xls xls podanie o przyjęcie 
xls xls karta zgłoszenia
xls xls kwestionariusz osobowy 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Współczesne budownictwo drewniane.