Organizacja i struktura Katedry

W skład Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki wchodzi dziewięć zespołów badawczych:

  • Fizyki Górotworu i Nagłych Wyrzutów Skał
  • Mechaniki Skal, Gruntów i Tapań
  • Stateczności Wyrobisk i Zbiorników Podziemnych
  • Budownictwa Podziemnego
  • Technologii Górniczych w Budownictwie Komunalnym
  • Zastosowań Informatyki w Geomechanice i Górnictwie
  • Budownictwa Ogólnego
  • Budownictwa Betonowego
  • Ekonomiki w Budownictwie


W ramach Katedry funkcjonują nastepujace laboratoria: