Kierunki kształcenia

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki prowadzi następujące studia:
I stopnia
kierunek: Budownictwo

II stopnia
kierunek: Budownictwo
   specjalność : Geotechnika i Budownictwo Specjalne
   specjalność : Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
   specjalność : Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych
   specjalność : Renowacja i Modernizacja Obiektów Budowlanych

kierunek: Górnictwo i Geologia
   specjalność : Geomechanika Górnicza i Budownictwo Podziemne

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki oferuje ponadto studia doktoranckie z zakresu szeroko pojętej geomechaniki oraz geotechniki.