Tematy badawcze realizowane w Katedrze

Kierunek badawczy: Geotechnika i Budownictwo


 • Analiza stateczności skarp, zboczy oraz nasypów dla potrzeb górnictwa odkrywkowego oraz budownictwa szczegóły
 • Badania, modelowanie, projektowanie i wdrażanie oraz monitorowanie obudów kotwiowych i innych w górnictwie i tunelowaniu szczegóły
 • Komputerowa analiza stanu naprężeń, odkształceń i wytężenia w masywie skalnym i gruntowym dla potrzeb górnictwa i budownictwa szczegóły
 • Określenie wpływu eksploatacji górniczej na wyrobiska podziemne i powierzchnię terenu, szkody górnicze szczegóły
 • Problemy geotechniczne w górnictwie, budownictwie i rewaloryzacji obiektów zabytkowych szczegóły
 • Problemy górnicze podziemnego magazynowania paliw płynnych i składowania odpadów szczegóły
 • Przyczyny występowania, lokalizacji, profilaktyka i prognozowanie zjawisk dynamicznych (tąpania, wstrząsy, strefy koncentracji naprężeń) w kopalniach podziemnych szczegóły
 • Statyczne i dynamiczne badania właściwości skał, gruntów i materiałów budowlanych, zgodnie z normami ISO –
  laboratoria akredytowane szczegóły
 • Zagospodarowanie surowców skalnych i odpadowych dla celów budowlanych i drogowych